Kjøpsvilkår

Følgende kjøp­ og salgsbetingelser gjelder for våre produkter:

- Normal leveringstid er på 8 dager.

- Betaling skjer gjennom Nets.

- Betaling kan gjøres med Visa og Mastercard.

- Vi leverer kun i Norge, utenom Svalbard.

- Pakken sendes gjennom Posten som vanlig post.

- Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Du har likevel angrerett og          kan benytte deg av denne ihht lov om angrerett.

-Alle priser er oppgitt i NOK og inkluderer mva f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Prisene  oppdateres jevnlig og selger reserverer seg mot evt feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

-Før feil meldes til selger bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kan kunden godtgjøre at produktet ikke fungere som selger har beskrevet at det skal gjøre, må kundenmelde dette til selger innenen tidsramme to måneder til ett år etter mottatt produkt. Produkter som går som ferskvare har en rimelig reklamasjonsrett ihht holdbarhet.

-Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

-Selger er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt med grov uaktsomheteller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn ved vilkårene i loven jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002­06­21 nr 34.

-Vi forbeholder oss retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

-Vi reserverer oss fra eventuelle skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på våre nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.